1. Giao hàng trong nội thành

 • ĐIỀU KIỆN ĐƠN HÀNG

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG BÁN KÍNH

 • GIAO HÀNG TÍNH PHÍ
 • Trên 300k – dưới 1 triệu
 

30,000 VNĐ/7 km + 10,000VNĐ/1 km vượt

 • Trên 1 triệu – dưới 2 triệu

8km

10,000VNĐ/1 km vượt

 • Trên 2 triệu – dưới 5 triệu

10km

 
 • Trên 5 triệu – dưới 8 triệu

15km

 
 • Trên 8 triệu – dưới 10 triệu

20km

 

2. Giao hàng liên tỉnh – gửi nhà xe

Minishopy áp dụng đơn hàng như sau:

 • Đơn hàng trên 2.000.000 đồng  giao hàng miễn phí từ kho của Minishop đến các  nhà xe vận chuyển trong Tp Hồ Chí Minh như: Chành xe các Quận 1,3,5,6,10, 11,12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, )
 • Đơn hàng dưới 1.000.000 đồng, nếu khách hàng có nhu cầu, Minishopy sẽ gửi chuyển phát liên tỉnh thông qua nhà xe.
 • Cước phí = cước phí nhà xe + phí vận chuyển hàng từ kho Minishopy đến các chành xe

Trong đó:

 • Cước phí: Tổng cước vận chuyển khách hàng phải trả
 • Cước phí nhà xe: theo từng nhà xe sẽ có cước phí khác nhau
 • Phí vận chuyển hàng từ kho Minishopy  đến Chành xe.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: